Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten konstaterade regeringen att Riksrevisionen inte hade lämnat någon rekommendation till regeringen. Regeringen ansåg att rapporten kan vara ett viktigt bidrag i Arbetsförmedlingens arbete med programmet Stöd till start av näringsverksamhet (SNV). Vidare informerade regeringen att den löpande följer att de resurser som tilldelas Arbetsförmedlingen används effektivt. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet delade regeringens uppfattning att granskningen borde vara ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning av SNV. Riksdagen biföll Arbetsmarknadsutskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?