Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7)

Riksrevisionen har granskat statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet – frivilligt eller med tvång. Granskningen visar att det inte fungerar effektivt. Regeringen bör därför se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan olika myndigheter.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En person som inte får vistas i Sverige förväntas återvända till sitt hemland eller annat land. Återvändandet ska i första hand ske självmant. Det finns dock indikationer på att det inte alltid sker och att allt fler personer vistas i Sverige utan tillstånd. Mot denna bakgrund har Riksrevisionen granskat hur regeringen styrt återvändandeverksamheten, hur de ansvariga myndigheterna har genomfört den, vad verksamheten kostar och vilka resultat den uppnår.

Granskningen visar att resultaten av verksamheten inte har förbättrats nämnvärt sedan mitten på 1990-talet. Däremot har kostnaderna ökat med nästan 40 procent under de senaste åren. Det kan delvis bero på svagheter i regeringens styrning och i samordningen mellan de ansvariga myndigheterna. Det förekommer också målkonflikter mellan återvändandeverksamheten och vissa statliga åtgärder och regleringar på andra områden. Granskningen visar även att verksamhetens resultat påverkas av förhållanden som är svåra för regeringen och svenska myndigheter att påverka.

Utifrån granskningen riktar Riksrevisionen ett antal rekommenderar till regeringen, Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården. Bland annat rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning, samt överväga förändring av myndighetsorganisationen på området.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?