Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter (RiR 2020:18)

Finansinspektionen behöver minska riskerna kopplade till den närhet som finns mellan myndigheten och finansmarknadens aktörer. Riksrevisionen vill se mer utbildning, kontroll och dokumentation.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Finansinspektionen utfärdar regler, beviljar tillstånd och utövar tillsyn gentemot finansbranschen. För att klara dessa viktiga uppdrag behöver Finansinspektionen stå helt fri från otillbörlig påverkan. Samtidigt har myndigheten ett omfattande personalutbyte med branschen. Var tredje chef kommer från finansbranschen och två av tre får anställning där när de slutar på Finansinspektionen. Hälften av handläggarna kommer från finansbranschen och ungefär lika många går dit när de slutar på myndigheten.

Det omfattande personalutbytet mellan Finansinspektionen och finansbranschen kan undergräva förtroendet för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag effektivt och utan att ta otillbörliga hänsyn. Det finns en risk att anställda främjar sina egna intressen eller är så präglade av sektorns värderingar att de har svårt att vara opartiska i sin myndighetsutövning.

Riksrevisionen har granskat om Finansinspektionen bedriver ett effektivt arbete för att motverka intressekonflikter inom myndigheten. Granskningen visar att Finansinspektionen har de viktigaste verktygen på plats i form av regler, riktlinjer och arbetsprocesser men behöver göra mer för att de ska tillämpas som det är tänkt och med önskat resultat.

Riksrevisionen rekommenderar Finansinspektionen att öka utbildnings- och informationsinsatserna, underlätta för personalen att tolka bestämmelserna om intressekonflikter, utveckla kontrollen och uppföljningen av hur regler och insatser fungerar samt i ökad utsträckning dokumentera anmälningar och beslut om intressekonflikter.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?