Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga stöd med delat myndighetsansvar – Effektivitet och förenklingar (RiR 2020:23)

Det finns ett antal statliga stöd där flera olika myndigheter är inblandade i beslut och utbetalning. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över reglerna för detta så att onödig administration kan undvikas och redovisningen förbättras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Det finns ett stort antal olika statliga stöd som ges till enskilda, företag, kommuner eller andra organisationer. I de flesta fall är det en statlig myndighet som har ansvaret för att besluta om och betala ut det enskilda stödet, men det finns också exempel där flera myndigheter är inblandade. Det kan till exempel handla om att en myndighet fattar beslut om stöd medan en annan myndighet sköter själva utbetalningarna. Riksrevisionen har i sina årliga granskningar av myndigheternas årsredovisningar sett indikationer på problem med delat ansvar av detta slag.

I granskningen har ett tiotal sådana stöd undersökts. Den övergripande slutsatsen är att ansvarsfördelningen i flera fall är väl avvägd och effektiv, men att det också finns fall när förenklingar bör ske. I ett par fall gör Riksrevisionen bedömningen att en myndighet bör ansvara för både beslut och utbetalningar. I ett par andra fall gör Riksrevisionen bedömningen att antalet statliga aktörer som är inblandade i stödgivningen kan reduceras. Granskningen visar också att det finns brister i myndigheternas digitala handläggarstöd, och att dessa problem blir större när ansvaret är delat.

Riksrevisionen lämnar i granskningsrapporten ett antal rekommendationer, som syftar till att åstadkomma enklare och mer effektiva processer i administrationen av de aktuella stöden.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?