Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Administrationen i statliga myndigheter – en verksamhet i förändring (RiR 2021:3)

Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra ökad samordning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Administrationen inom statlig verksamhet syftar bland annat till att säkerställa att myndigheter har god kontroll på sin verksamhet och lever upp till gällande regelverk. Om de administrativa processerna inte utformas på ett effektivt sätt uppstår dock en omotiverad begränsning av myndigheternas utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet.

Riksrevisionen har granskat regeringens åtgärder för att säkerställa en bra balans mellan administration och kärnverksamhet i staten. Den övergripande slutsatsen är att åtgärderna inte är tillräckliga för att säkerställa att det uppnås. Regeringens åtgärder har endast i begränsad utsträckning bidragit till goda förutsättningar för myndigheterna att effektivisera sin administration, och de resurser som har kunnat frigöras används för mer och bättre stödverksamhet snarare än för att utöka kärnverksamheten.

Regeringens åtgärder för effektivare administration faller i huvudsak inom tre områden: digitalisering, centraliserade tjänster och utvecklad styrning. Utvecklingen inom dessa områden går dock långsamt och den samlade påverkan på mängden administration inom staten är relativt låg.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen undersöker om ytterligare åtgärder kan vidtas för att förbättra myndigheternas förutsättningar för att effektivisera, eller på andra sätt minska, sin administration.

Uppdaterad: 19 november 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?