Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringskansliet, intern kontroll avseende tjänsteresor, 2017

Som ett led i granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen identifierat brister som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. I samband med granskningen har Riksrevisionen besökt två utlandsmyndigheter (FN-representationen och Generalkonsulatet i New York) och på plats genomfört detaljgranskning av personalkostnader, vilket innefattat granskning av kostnader för tjänsteresor. I rapporten uppmärksammar vi ledningen på behovet att förbättra den interna kontrollen avseende tjänsteresor och säkerställa att Regeringskansliets interna riktlinjer efterlevs.

Uppdaterad: 06 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?