Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fortifikationsverket, bristande rutiner vid överskridande av investeringsprojekt, 2018

Fortifikationsverket har under 2018 haft rätt att besluta om investeringskostnader upp till 40 miljoner kronor per projekt. När projekt beräknas överstiga 40 miljoner kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning, så kallad hemställan. Riksrevisionens granskning visar att myndigheten inte alltid skickat hemställan vid överskridande av beslutad investeringsram. Granskningen visar också att myndigheten har otydliga riktlinjer för när hemställan ska skickas till regeringen. Riksrevisionen anser också att det bör framgå tydligare i myndighetens avvikelserapport till regeringen vilka projekt som överskridit beslutad investeringsram.

Uppdaterad: 13 mars 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?