Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sametinget, brister i intern styrning och kontroll inom bidragsgivning, 2019

Riksrevisionen har under 2019 granskat Sametingets process för hur bidrag betalas ut. Ett av bidragen till samebyarna beräknas utifrån förekomsten av stora rovdjur. Under 2019 har Sametinget beviljat högre ersättning till fyra samebyar än vad som framgår av Länsstyrelsen i Norrbottens inventeringsrapport över stora rovdjur. Riksrevisionen bedömer att det inte är tydligt att de beslut Sametinget fattat om ersättning utgår från kraven i viltskadeförordningen eller från kriterier i Sametingets föreskrifter.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 27 maj 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?