Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sametinget, för lågt redovisad sjukfrånvaro, 2022

Sametinget redovisar för låg sjukfrånvaro i årsredovisningen. Alla uppgifter om myndighetens sjukfrånvaro är för lågt redovisade med 3–15 procentenheter. Riksrevisionen bedömer att läsaren får en felaktig bild av att sjukfrånvaron varit mycket lägre än vad den faktiskt varit. De felaktiga uppgifterna försvårar även regeringens uppföljning av arbetsmiljön och sjukfrånvaron på Sametinget, vilket är en fråga regeringen visat särskilt intresse för.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 29 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?