Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Samhällets informations- och cybersäkerhet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av samhällets informations- och cybersäkerhet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2023.

Bakgrund

Årsrapporterna från Säkerhetspolisen, Militära underrättelsetjänsten och Försvarets radioanstalt visar att cyberhotet ökar allt mer. Hotbilden mot Sverige är både bredare och mer komplex än tidigare, och angreppen har intensifierats.

Enligt beräkningar från EU var kostnaderna för cyberattacker på den globala ekonomin 5,5 biljarder euro under 2020. Skadorna som orsakas av cyberattacker hotar dessutom de demokratiska grunderna och samhällets grundläggande funktioner.

Riksrevisionen granskade under 2014 och 2016 regeringens styrning av informationssäkerheten i staten och ett antal myndigheters arbete med systematisk informationssäkerhet.

Sedan dess har ett flertal initiativ vidtagits av såväl regeringen som myndigheterna. Bland annat sjösatte regeringen 2017 en strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, och ett cybersäkerhetscenter har bildats. I dag, fem år senare, kvarstår problem inom strategins samtliga områden.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet har varit effektivt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 augusti 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?