Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens pandemistöd till idrott och kultur

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens pandemistöd till idrott och kultur. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2022.

Bakgrund

Coronapandemin drabbade många delar av samhället hårt. Få samhällssektorer fick dock se sina förutsättningar förändrade så i grunden som idrotten och kulturen. Det stora och akuta behov av stöd som pandemin skapade satte både regeringen och de bidragsutbetalande organisationerna under hårt tryck. Utformningen av de branschspecifika stöden till idrotts- och kulturlivet gjordes på kort tid, med begränsad information och stundtals under starkt opinionstryck. Risken för effektivitetsbrister är därmed påtaglig.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens ekonomiska pandemistöd till idrotten och kulturen under perioden mars 2020–december 2021 utformades och utbetalades på ett effektivt sätt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?