Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kapitalförvaltning i tider av kraftiga värdeförändringar (RiR 2010:17)

Åtta stiftelsers kapitalförvaltning har granskats under en period med kraftiga värdeförändringar på finans- och kapitalmarknaden. Under den kraftiga nedgången 2008 urholkades förmögenheten kraftigt för vissa stiftelser. Under 2009 återvann stiftelserna kapital i varierad utsträckning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om kapitalförvaltningen vid statligt bildade stiftelser har hanterats på ett kvalificerat sätt. Granskningen fokuserar på beredskap inför och hantering av kapitalförvaltningen i åtta stiftelser under en period med kraftiga värdeförändringar – åren kring 2008. Riksrevisionens övergripande slutsats är att såväl styrelser som ledningar i flera stiftelser kan förbättra sin beredskap, även om sex av åtta stiftelser bedöms ha haft en god beredskap för kraftiga värdeförändringar.

Riksrevisionens huvudintryck är att stiftelserna har haft en ändamålsenlig hantering av kapitalförvaltningen under tiden med kraftiga värdeförändringar. Enligt Riksrevisionens bedömning bör styrelsen inte delegera ansvar för beslut av principiell och strategisk betydelse för stiftelsens kapitalförvaltning i den omfattning som skett. Styrelsen bör inte delegera beslut om avkastningsmål, om att fastställa högsta tillåtna risk i förvaltningen eller om att fastställa förvaltningens förslag till strategier.

Riksrevisionen vill lyfta fram regeringens ansvar för att se till att det sker en återkommande utvärdering av kapitalförvaltningen i de granskade stiftelserna. Riksdagen har våren 2010 beslutat att ge ökad frihet till flertalet av de granskade stiftelserna genom att regeringen framdeles ska utse endast två styrelseledamöter. Förändringen innebär att regeringens möjligheter att utkräva ansvar av styrelsen begränsas.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?