Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet (RiR 2011:27)

Det tar för lång tid att utreda brott och för få brott klaras upp. Ärenden ligger för länge hos polis, åklagare och tingsrätter. Följden kan bli att fler än nödvändigt utsätts för brott och att unga fastnar i kriminalitet. Regeringen och myndigheterna bör därför intensifiera arbetet med att effektivisera rättsväsendet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Brottslighet medför lidande och kostnader för enskilda människor och för samhället i stort.

Riksrevisionen har i en serie granskningar på temat Rättsväsendets samlade effektivitet bedömt effektiviteten i rättsväsendet och specifikt brottmålsprocessen. Utifrån iakttagelserna från de åtta granskningar som genomförts 2008–2011 har Riksrevisionen analyserat orsaker till effektivitetsbristerna med fokus på regeringens och myndigheternas styrning under perioden 2000–2011.

Slutsatsen är att rättsväsendets myndigheter, trots stora anslagsökningar och medvetenhet om de brister som finns, inte lyckats förbättra resultaten och effektivisera verksamheten. Det finns fortfarande mycket kvar att göra i hela rättskedjan – från anmälan till dom och verkställighet av straff. Granskningen visar att regeringen saknar viktig kunskap och en strategisk och åtgärdsinriktad plan för effektiv och långsiktig styrning och att myndigheternas styrning inte fått genomslag i den operativa verksamheten. Samverkan inom rättsväsendet och i rättskedjan behöver utvecklas. Regeringen och myndighetsledningarna måste därför tydliggöra hur målen för verksamheten ska uppnås, vilka prioriteringar som krävs och vilka åtgärder som måste vidtas.

Sammanfattning på engelska

Dealing with criminal cases efficiently

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?