Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? (RiR 2015:14)

Antalet personer som är så svårt skuldsatta att de riskerar att aldrig kunna betala av sina skulder ökar och allt fler ansöker om att få skuldsanering. Regeringen bör på ett bättre sätt utnyttja de möjligheter som finns att få skuldsaneringssystemet att fungera effektivt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i skuldsaneringssystemet. Granskningen omfattar Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsverksamhet och Konsumentverkets stöd till den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Vidare ingår de övergripande förutsättningar som staten skapat för den kommunala rådgivningsverksamheten.

Granskningen visar att flera av de tidigare kända bristerna inom skuldsaneringssystemet kvarstår. Samtidigt har vidtagna åtgärder inom systemet gett effekt och allt fler beviljas skuldsanering. Trots den positiva utvecklingen ökar dock antalet svårt skuldsatta. Granskningen visar också att det finns brister i den statliga regleringen av den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Bristerna bidrar sannolikt till att verksamheten på många håll är lågt prioriterad.

Riksrevisionen konstaterar att ett effektivt skuldsaneringssystem är viktigt i en tid av ökad skuldsättning. För att förbättra det befintliga systemet rekommenderar Riksrevisionen bland annat att regeringen förbättrar den statliga tillsynen över den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Riksrevisionen rekommenderar också att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att Kronofogdemyndigheten har kapacitet att hantera det ökade antalet skuldsaneringsansökningar.

Sammanfattning på engelska

Government measures against over-indebtedness

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?