Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens servicecenter – Har administrationen blivit effektivare? (RiR 2016:19)

Inrättandet av Statens servicecenter (SSC) 2012 syftade till att minska internadministrationen i staten. Målet att 25 procent av alla anställda i statliga myndigheter skulle vara anslutna har uppnåtts. Många av dessa är mindre myndigheter. De flesta anslutna myndigheter är överlag nöjda med kvaliteten i tjänsterna men få anser att det har ökat deras effektivitet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Statens servicecenter inledde sin verksamhet 2012 för att sköta löne- och ekonomiadministration åt statliga myndigheter. Genom att koncentrera transaktionsintensiva och repetitiva uppgifter skulle servicecentret kunna effektivisera internadministrationen i staten med upp till 30 procent. Statens servicecenters verksamhet finansieras med avgifter från anslutna myndigheter.

Syftet med Riksrevisionens granskning har dels varit att undersöka om Statens servicecenter lett till en effektivisering av den administrativa stödverksamheten som övertagits från anslutna myndigheter, dels att undersöka vilka förklaringar som finns till Statens servicecenters resultat.

Granskningen visar att Statens servicecenter inte har haft ändamålsenliga it-system för att driva sin verksamhet effektivt. Det kommer att påverka lönetjänsterna ytterligare några år och ekonomitjänster en bit in på 2020-talet. Anslutningen till Statens servicecenter har varit lägre än väntat vilket inledningsvis berodde på att regeringens styrning av anslutningen var begränsad. Statens servicecenter har uppnått vissa interna produktivitetsförbättringar, men de har ännu inte kunnat tillgodogöras av de anslutna myndigheterna genom sänkta avgifter.

Anslutna myndigheter är generellt sett nöjda med tjänsterna men få uppger att interna besparingar uppnåtts. Av granskningen framgår också att många av den icke ansluta myndigheterna effektiviserat sin administration sedan servicecentret inrättades.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?