Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (RiR 2016:26)

Regeringen beslutade att införa tillfälliga gränskontroller i november 2015. Gränskontroller har sedan dess genomförts i polisregionerna Syd och Väst. Polisen genomförde dem på ett ändamålsenligt sätt givet förutsättningarna som fanns i den akuta situationen. Men både instruktioner och styrning har brustit från centralt håll vilket gör att kontrollerna riskerade att genomföras på fel sätt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten upprättade de tillfälliga gränskontrollerna vid inre gräns som återinfördes i november 2015 på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Granskningen har visat att instruktionerna för hur de tillfälliga gränskontrollerna skulle genomföras och deras syfte har varit otydliga. Både regeringens beslut att återinföra gränskontroller, och därmed uppdraget till Polismyndigheten, och polisens interna beslut och instruktioner har varit otydliga. Styrningen och uppföljningen av insatsen har generellt varit bristfällig. Regeringen borde enligt Riksrevisionen som beslutsfattare ha tagit ett större ansvar för gränskontrollernas utformning och för att säkerställa att de fick önskad effekt. Granskningen har även visat på brister i Polismyndighetens beredskap för att återinföra tillfälliga gränskontroller vid inre gräns.

Sammantaget bedömer Riksrevisionen att de tillfälliga gränskontrollerna upprättades på ett ändamålsenligt sätt. Däremot hade de kunnat upprättas på ett effektivare sätt.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?