Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens medelfristiga makroprognoser (RiR 2017:11)

Regeringens makroprognoser har varit alltför optimistiska. Detta har gett en missvisande bild av styrkan i de offentliga finanserna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Makroekonomiska prognoser handlar till exempel om hur BNP, arbetsmarknad, konsumtion, investeringar samt export och import kommer att utvecklas.

Regeringens makroekonomiska prognoser är grunden för bedömningen av skattebasernas utveckling och för betydande delar av utgiftssidan i den offentliga sektorn, främst den offentliga konsumtionen. Träffsäkra prognoser för de offentliga finanserna förutsätter träffsäkra makroprognoser. De medelfristiga makroprognoserna, på 2–4 års sikt, används därtill som underlag för att bedöma budgetutrymmet och när regeringen lämnar förslag på utgiftstak.

Granskningen visar att regeringen ofta har överskattat hushållens konsumtion men underskattat såväl kommunal som statlig konsumtion. Över- och underskattningarna i de medelfristiga makroprognoserna har medfört att de offentliga finanserna har prognostiserats som starkare än vad som annars skulle varit fallet. Riksrevisionen visar i rapporten, i ett räkneexempel, att överskattningen av den offentliga sektorns finansiella sparande, till följd av över- och underskattningarna i de medelfristiga makroprognoserna, i genomsnitt, allt annat lika, har uppgått till cirka 75 miljarder kronor det fjärde och sista prognosåret.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att förändra metoden för hur man prognostiserar BNP i de medelfristiga prognoserna i en riktning så att metoden medför mindre överskattningar av offentliga sektorns inkomster.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?