Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt? (RiR 2018:2)

För att undvika finanskriser har Sverige utvidgat tillsynen av det finansiella systemet med så kallad makrotillsyn. Makrotillsynen fungerar förhållandevis väl, men skulle kunna bli ännu bättre om regeringen tydligare redogjorde för sin syn på olika åtgärder, samt förtydligade Finansinspektionens uppdrag.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Vid sidan av den traditionella tillsynen över enskilda finansiella företag har makrotillsyn införts som avser hela finansiella systemet. Makrotillsynen förväntas bidra till det finansiella systemets stabilitet, och därigenom till den ekonomiska tillväxten, men kan också påverka hushållens och företagens möjligheter att låna och investera och i förlängningen hålla tillbaka den ekonomiska tillväxten.

Mot bakgrund av att makrotillsynen funnits i några år finns det anledning att granska hur tillsynen fungerat så här långt när det gäller mål, metoder för riskbedömningen, val av åtgärder och samverkan mellan berörda myndigheter.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att den svenska makrotillsynen i många delar följer Europeiska systemrisknämndens rekommendationer, men att den har avvikande inslag som regeringen och Finansinspektionen (FI) bör beakta för att säkerställa att tillsynen genomförs så effektivt som möjligt.

Regeringen bör förtydliga målet för FI:s makrotillsynsuppdrag och klargöra hur FI ska väga olika mål mot varandra. FI bör utarbeta och säkerställa tillämpningen av ett mer detaljerat ramverksdokument för att säkerställa att makrotillsynen är effektiv och att tillsynen är transparent och förutsägbar.

De myndigheter som har till uppgift att bidra till den finansiella stabiliteten bör fortsätta att utveckla samarbetet kring valet av makrotillsynsinstrument så att fler typer av åtgärder analyseras och jämförs i syfte uppnå finansiell stabilitet på ett effektivt sätt.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?