Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen ger följande rekommendationer till Skolverket:
  • Se till att lärare i grundsärskolan får tillräckligt stöd för att kunna bedöma elevernas kunskaper.
  • Utveckla uppföljningen och utvärderingen av grundsärskolan. Uppföljningen och utvärderingen bör svara på om elever i grundsärskolan har goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Säkerställ att grundsärskolan tydligt beaktas i myndighetens interna styrning.
Riksrevisionen ger följande rekommendationer till regeringen:
  • Utveckla redovisningen till riksdagen av om grundsärskolan når de mål som riksdagen beslutat.
  • Se över timplanerna för grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Uppdaterad: 02 maj 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?