Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till regeringen:

  • Ge IVO stabila ekonomiska ramar för att kunna planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning i syfte att fullgöra tillsynsuppdraget.
  • Följ IVO:s arbete med att utarbeta mer enhetliga beslut.
  • Följ IVO:s digitaliseringsarbete för tillsynsverksamheten.
  • Se till att IVO:s redovisning av tillsynens resultat går att följa över tid.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till IVO:

  • Utveckla styrningen och ledningen för att tillsynsverksamheten ska få nödvändiga förutsättningar för att utföra uppdraget.
  • Utveckla de nationella och regionala riskanalyserna för tillsynen så att tillsynen kan styras till de områden och verksamheter där den gör mest nytta.
  • Utforma och tillgängliggör bedömningsstöd för inspektörer så att besluten blir mer enhetliga.
  • Hantera riskerna med det pågående digitaliseringsarbetet och införandet av en ny it-miljö.
  • Följ upp resultatet av tillsynen på ett systematiskt sätt så att det går att följa över tid.

Uppdaterad: 28 november 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?