Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar utifrån granskningens resultat och slutsatser följande rekommendationer till Skolinspektionen:

 • Skolinspektionen bör i högre grad se till att uppföljningsärenden inte avslutas förrän brister är avhjälpta, genom att
  • se över resursfördelningen och prioriteringar inom myndigheten
  • åstadkomma en samsyn inom organisationen om vilka slags ärenden som alltid bör följas upp med besök
  • kräva in uppgifter om uppnådda resultat när uppföljningsbesök inte genomförs.
 • Skolinspektionen bör säkerställa transparensen genom att tydliggöra att samtliga beslut ska motiveras.
 • Skolinspektionen bör säkerställa att uppföljningar genomförs skyndsamt genom att på ett systematiskt sätt planera in dessa i tillsynsverksamheten.
 • Skolinspektionen bör säkerställa en ökad likvärdighet i uppföljningen genom att
  • regelbundet jämföra och analysera avdelningarnas uppföljning av tillsynsbesluten
  • se till att avdelningarna i viktiga avseenden arbetar mer enhetligt.

Uppdaterad: 19 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?