Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

AP-fondernas hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning (RiR 2021:18)

De statliga AP-fonderna bedriver ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete i förhållande till sina uppdrag, men fonderna bör göra mer för att pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling. Även regeringen bör vidta åtgärder, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

De sex allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) förvaltar det allmänna pensionskapitalet. Riksrevisionen har granskat om AP-fonderna hållbarhetsarbete är ändamålsenligt, det vill säga om AP-fonderna integrerar hållbarhet i investeringar och ägarskap utan att göra avkall på den övergripande målsättningen om långsiktigt hög avkastning till största nytta för pensionssystemet.

Granskningen visar att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till uppdragen de har. AP-fonderna har etablerade processer för att bevaka och analysera sina innehav för att upptäcka hållbarhetsrisker och är aktiva ägare. Arbetet med miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter i ägarstyrningen drivs främst genom dialog med bolag, enskilt och tillsammans med andra investerare inom olika internationella hållbarhetsinitiativ. Det är dock svårt att följa upp både omfattning och resultat av dialogarbetet.

Riksrevisionen bedömer att ett antal åtgärder skulle kunna vidtas för att främja riksdagens mål och intentioner om en hållbar utveckling. Bland annat rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ta initiativ till att förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning. AP-fonderna och regeringen rekommenderas även att utveckla hållbarhetsredovisningen så att riksdagen ska få en tydligare och mer samlad bild av arbetet som bedrivs och de resultat som uppnås.

Uppdaterad: 10 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?