Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till regeringen:

 • Iaktta försiktighet med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på
  basis av förväntade men osäkra effektiviseringar. Detta i syfte att minska
  risken för kompetensförlust, avbruten verksamhetsutveckling och försämrad
  produktivitet i samband med omställningar.
 • Överväg att införa nya stödfunktioner för avveckling av statliga tillgångar.
 • Säkerställ tydlig reglering och rutiner för myndigheternas avveckling av
  utrustning som kan innehålla sekretessbelagd eller integritetskänslig
  information.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till Migrationsverket:

 • Fortsätt utveckla den strategiska planeringen av kompetensförsörjning
  respektive lokalisering och säkerställ genomförandet av strategin
  i verksamhetsplaneringen.
 • Säkerställ att myndighetsgemensamma rutiner för avveckling av tillgångar
  följs oavsett i vilket sammanhang som avvecklingen sker.
 • Säkerställ rutiner för att identifiera och hantera stöldbegärliga tillgångar på
  ett betryggande sätt.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendation till Migrationsverket och
Ekonomistyrningsverket:

 • Säkerställ att erfarenheter från Migrationsverkets omställningsarbete tas
  tillvara och görs tillgängliga för andra myndigheter i omställning.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendation till Migrationsverket och
Arbetsgivarverket:

 • Säkerställ att erfarenheter från Migrationsverkets omställningsarbete tas
  tillvara och görs tillgängliga för andra myndigheter i omställning.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till Ekonomistyrningsverket:

 • Utveckla riktlinjer eller vägledningar för tolkning av ekonomiadministrativa
  regelverk särskilt avseende
  − bedömning av vad som är stöldbegärliga tillgångar
  − krav på underlag vid utrangeringar, så som värderingar av tillgångar
  och kasseringsintyg
  − krav på hur korttidsinventarier och tillgångar under aktiveringsgränsen
  ska skyddas mot oegentligheter.

Uppdaterad: 23 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?