Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Åtgärder med anledning av granskningsrapporten om finansiell stabilitet

Riksdagen har mottagit skrivelsen från regeringen med anledning av granskningsrapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt? (RiR 2018:2)

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Läs mer

Skrivelsen på regeringens webbplats

Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt? (RiR 2018:2)

Uppdaterad: 16 maj 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection