Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kontrollen av subventionerade anställningar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av kontrollen av subventionerade anställningar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2023.

Bakgrund

Mer än 100 000 personer i Sverige har olika subventionerade anställningar, såsom lönebidrag och nystartsjobb. Arbetsförmedlingen betalar därför årligen ut cirka 20 miljarder kronor i lönesubventioner till arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens interna kontroller har pekat på brister i handläggningen av de subventionerade anställningarna. Tidigare granskningar har också visat på höga nivåer av felaktiga utbetalningar från stöden.

Arbetsförmedlingen har genomgått en reformering som bland annat inneburit nedläggningar av lokalkontor och övergång till fler digitala möten. Det påverkar hur handläggning och kontroll av de subventionerade anställningarna utförs.

Bedrägerier mot välfärdssystemen har under senare år blivit alltmer avancerade, vilket ställer höga krav på de utbetalande myndigheternas kontrollverksamhet. Företag och föreningar riskerar att användas som brottsverktyg och de subventionerade anställningarna har av regeringen bedömts vara ett av de mest utsatta välfärdssystemen.

Syfte

Granskningen ska svara på om kontrollen av de subventionerade anställningarna effektivt motverkar felaktiga utbetalningar. De stödformer som ingår i granskningen är nystartsjobb, lönebidrag och introduktionsjobb.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?