Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Skapandet av regionala exportcentra

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av skapandet av regionala exportcentra. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i januari 2019.

Bakgrund

Sverige är ett exportberoende land och svensk export motsvarar cirka 45 procent av bruttonationalprodukten. Samtidigt är det endast cirka 10 procent av de svenska företagen som exporterar, och den genomsnittliga årliga exportförmågan har minskat de senaste 15 åren.

Genom regeringens exportstrategi har insatser inom 22 områden initierats. Regionala exportcentra är en av de insatser som omfattar flest aktörer och flest aktiviteter. Målet för insatsen är att varje företag ska få kontakt med ”rätt” person i ”rätt” organisation med sin fråga eller sitt problem inom 24 timmar, enligt principen ”en dörr in”.

Denna insats har inledningsvis omfattat sex län (Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västerbotten), ytterligare två regionala exportcentra inrättades 2017 och sex hittills under 2018. Tanken är att samtliga 21 län i landet ska ingå i satsningen.

Syfte

Det övergripande syftet är att undersöka om inrättandet av regionala exportcentra skett effektivt så att bland annat förutsättningar för en systematisk effektutvärdering skapats och om regeringen rapporterar till riksdagen om inrättandet av regionala exportcentra med fokus på uppnådda resultat.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval