Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35)

Sverige har ett i huvudsak välfungerande system för allmänna val. Vissa förbättringar kan dock göras, visar Riksrevisionens granskning. Dessutom behöver själva valsedelssystemet ses över.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Ett väl avvägt och välfungerande valsystem är av fundamental betydelse för demokratin. Riksrevisionen har granskat tre väsentliga aspekter av valförfarandet, nämligen valhemligheten, träffsäkerheten i de preliminära valresultaten och tiden det tar att genomföra sammanräkningen.

Vår granskning visar att arbetet i huvudsak är ändamålsenligt utformat, men att det finns utrymme för förbättringar. Många problem som iakttagits kan kopplas till systemet för valsedlar. Trots att valsedelssystemet inte varit i fokus har vi gjort iakttagelser om det.

Valhemligheten skyddas väl i vallokalerna, särskilt med avskärmning av valsedlarna. Samtidigt orsakar avskärmningarna problem i vallokalerna med risker för valdeltagandet.

De preliminära valresultaten bedöms vara rimligt träffsäkra i förhållande till det slutliga valresultatet. Vi ser samtidigt att det går att öka träffsäkerheten i dessa.

Valresultaten blir klara inom riksdagens beslutade tidsgränser, men länsstyrelsernas slutliga sammanräkning tar allt längre tid.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Valmyndigheten i uppdrag att bereda möjlighet för samverkan mellan de olika valmyndigheterna. Valmyndighetens roll och ansvar bör också ses över. Regeringen bör vidare ta ställning till om det är önskvärt att öka andelen förtidsröster som räknas på valnatten. De bör också ta initiativ till en bred översyn av valsedelssystemet i syfte att avgöra hur ett alternativt valsedelssystem skulle kunna utformas inför kommande val i Sverige.

Sammanfattning

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?