Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Den statliga lönegarantin behöver reformeras. Tecknen på missbruk, avsaknaden av ett övergripande ansvar och bristen på analys och uppföljning gör sammantaget att förändringar är nödvändiga. Under granskningens gång har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att se över delar av systemet.

Riksrevisionen bedömer att reformbehovet är större än vad som anges i direktivet för utredningen och lämnar därför följande rekommendationer till regeringen:

  • Gör en större översyn av den statliga lönegarantin
  • Ge en myndighet i uppdrag att analysera lönegarantin
  • Överväg ändringar av lönegarantilagen eller konkurslagen för att tydliggöra i vilka situationer lönegarantianspråk bör avslås

Riksrevisionen lämnar följande rekommendation till Domstolsverket:

  • Förändra blanketten för ansökan om egen konkurs så att gäldenären behöver motivera eventuellt förslag på konkursförvaltare

Uppdaterad: 10 mars 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?