Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordlista

A-CRA, Adolescent Community Reinforcement Approach, är ett behandlingsprogram mot missbruksproblematik.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, är ett behandlingsprogram för acceptans och motivation till förändring.

ART, Aggression Replacement Training, är ett behandlingsprogram för impulskontroll och aggressivt beteende.

Avskiljning är en av SiS särskilda befogenheter och innebär att ungdomen avskiljs och hålls i avskildhet.

DBT, dialektisk beteendeterapi.

HVB, hem för vård eller boende.

KAJ, SiS klientadministrativa journalsystem.

KBT, kognitiv beteendeterapi.

KIA, SiS tidigare klient- och institutionsadministrativa journalsystem.

MBB, avdelning för mottagning och behovsbedömning – en av SiS avdelningstyper.

MI, Motiverande samtal, är en samtalsmetod som används för att möjliggöra en förändring av problembeteende.

MSI, Multisystemisk institutionsvård.

NPF och IF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett samlingsnamn för neurologiska beteendesyndrom, däribland ADHD, autism, språkstörning, Tourettes syndrom och ibland även intellektuell funktionsnedsättning (IF). IF karaktäriseras av nedsatt teoretisk, social och/eller praktisk förmåga och innebär en intelligenskvot <70. En intelligenskvot inom normalzonens nedre del (ca 70–85) kallas svag teoretisk begåvning.

Psykoedukation, utbildning för att hantera en funktionsnedsättning.

PULS är ett behandlingsprogram som står för problemlösning, umgänge, livsmål och självkontroll och riktar sig till ungdomar med våldsproblematik.

RBM är en bedömningsmetod som står för risk, behov och mottaglighet.

SFA, särskilt förstärkt avdelning – en av SiS avdelningstyper.

STB, särskilda tillsynsbehov – en av SiS avdelningstyper (under utveckling).

STOPPA är ett behandlingsprogram som riktar sig till ungdomar som har begått sexuella övergrepp och står för start, teori, praktik, paus och avslut.

TFCO, Treatment Foster Care Oregon, är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar med antisocialt beteende och består av ett kvalificerat familjehem med ett professionellt team som handleder familjehemmet, ger ungdomarna färdighetsträning och arbetar med individualterapi och familjeterapi.

Vård i enskildhet (VIE), när ungdomen vårdas i en separat enhet med eget sovrum, badrum och vardagsrum. Ungdomen träffar inga andra ungdomar under tiden i VIE.

ÅP, Återfallsprevention, är ett behandlingsprogram för att undvika återfall i missbruk.

Uppdaterad: 02 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?