Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Staten har behov av långsiktig planering cirka 10–30 år framåt i tiden inom ett antal områden. Infrastruktur, transporter, bostäder, energitillförsel och miljöförbättringar är några exempel. Dessa områden karaktäriseras av långa planeringshorisonter, långsiktiga mål och stora statliga insatser. Områdena är även nära sammankopplade och inbördes beroende av varandra.

Långsiktiga beräkningar eller scenarier utgör underlag inom ovanstående områden. Beräkningarnas kvalitet är av stor vikt då de ofta utgör underlag för;

  • politiska målsättningar och uppföljning av mål, exempelvis långsiktiga energipolitiska mål
  • analys av politiska reformer och åtgärder vid myndigheter, till exempel inom ramen för bostadspolitiken
  • samhällsekonomiska kostnads- och intäktskalkyler, exempelvis som grund för investeringar i infrastruktur såsom elnät och vägar
  • konsekvensanalyser som genomförs bland annat i utredningsväsendet
  • underlag för internationella förhandlingar till exempel om åtaganden på miljöområdet
  • internationell rapportering (EU, FN etc.), inom till exempel klimatområdet
  • regionalt och lokalt planeringsarbete

Riksdagen, regeringen och även EU-kommissionen har efterfrågat beslutsunderlag i form av beräkningar och analyser som håller god kvalitet, är robusta, transparenta och beaktar andra statliga aktörers arbete. Ändå finns det endast ett fåtal utvärderingar av enskilda myndigheters scenario- och prognosarbete och det saknas övergripande granskningar av myndigheternas samverkan och koordinering.

Uppdaterad: 31 januari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?