Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisorernas årliga rapport 2012

Riksrevisorernas årliga rapport ger en bild av våra viktigaste iakttagelser från det senaste årets granskningar inom effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Rapporten inleds med ett kapitel som behandlar hur den internationella finans- och statsskuldskrisen påverkat kraven på offentlig redovisning och revision. Detta följs av ett avsnitt om de skrivelser som regeringen lämnar till riksdagen med anledning av våra granskningar.

Vi presenterar också resultaten av och gör några särskilda iakttagelser från vår granskning av myndigheternas årsredovisningar. Detta följs av ett avsnitt om myndigheternas beskrivning av arbetet med intern styrning och kontroll.

Avslutningsvis gör vi en kort genomgång av våra granskningsstrategier samt redogör för de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionens rapporter ordnade per riksdagsutskott.

Uppdaterad: 28 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?