Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisorernas årliga rapport 2014

I Riksrevisorernas årliga rapport redovisar vi våra viktigaste iakttagelser från det senaste årets granskningar inom den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen bevakar och analyserar kontinuerligt trender och tendenser i samhällsutvecklingen. En samlad bild av dessa presenteras i Riksrevisionens granskningsplan. Genom den årliga rapporten kan vi summera intressanta iakttagelser som samtidigt också ger ett inflöde till vår pågående omvärldsanalys. Sammantaget ger granskningsplanen och den årliga rapporten oss möjlighet att successivt redovisa utvecklingen av Riksrevisionens granskningsinriktning. Vi vill dock betona att granskningsplanen och årliga rapporten har olika tidsperspektiv och därför är det inte alltid lätt att finna en direkt överensstämmelse mellan granskningsplanens inriktning och resultaten i den efterföljande årliga rapporten.

Den årliga rapporten 2014 inleds med ett antal mer generella iakttagelser från vår årliga revision av myndigheternas årsredovisningar. Vi redogör vidare för de revisionsberättelser som resulterat i antingen ett modifierat uttalande eller en särskild upplysning.

Därefter presenteras vår granskning av årsredovisningen för staten och den utveckling som sker inom ramen för den granskningen. Avslutningsvis redogör vi kort för effektivitetsrevisionens så kallade granskningsstrategier, innan vi sammanfattar de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionens samtliga rapporter under det senaste året uppdelade på olika riksdagsutskott.

Riksrevisionens granskningsstrategi Staten på marknaden avrapporteras i ett särskilt kapitel. 

Uppdaterad: 28 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?