Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens lokalisering av myndigheter utanför Stockholm

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens lokalisering av myndigheter utanför Stockholm. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2023.

Bakgrund

Stärkt statlig närvaro i hela landet har sedan länge varit en angelägen fråga för riksdagen. Det handlar dels om var statliga jobb ska finnas, dels om människors tillgång till service. Regeringen har därför vid ett antal tillfällen fattat beslut om att lokalisera nya myndigheter utanför Stockholm, samt att flytta myndigheter från Stockholm till andra delar av landet.

Sedan början av millenniet är det sammanlagt ett 40-tal statliga myndigheter som har berörts av beslut att lokalisera hela eller delar av verksamheten utanför Stockholm. Riksrevisionen granskade 2009 de kortsiktiga effekterna av sådana beslut. Granskningen visade bland annat att det tog lång tid innan de förväntade positiva effekterna uppstod, att kostnaderna för omlokalisering blev betydligt högre än förväntat och att det tog flera år för omlokaliserade myndigheter att återfå sin ursprungliga produktionskapacitet.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringens beslut om lokalisering av myndigheter till orter utanför Stockholm har genomförts på ett effektivt och långsiktigt ändamålsenligt sätt. Granskningen kommer bland annat att fokusera på vilka effekter besluten har haft på arbetsmarknaden på de aktuella orterna, samt på hur myndigheterna har hanterat kompetensförsörjning och andra utmaningar kopplade till möjligheterna att bedriva en effektiv verksamhet. Granskningen kommer att ha ett mer långsiktigt perspektiv än motsvarande granskning 2009.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?