Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Rapporter och granskningar

Brottsförebyggande rådet, Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder – En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder, rapport 2021:8, Brottsförebyggande rådet, 2021.

Brottsförebyggande rådet, Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden – en kunskapsöversikt, rapport 2016:20, Brottsförebyggande rådet, 2016.

Brottsförebyggande rådet, Operationerna Alfred och Selma, rapport 2014:13, Brottsförebyggande rådet, 2014.

Ivarsson Westerberg, A., Reform i uniform – Polisens stora omorganisation Studentlitteratur AB, 2020.

Malmö universitet, Effektutvärdering av Sluta skjut – en strategi för att minska det grova våldet, FoU rapport 2021:2, Malmö universitet, 2021.

Polismyndigheten, De organiserade bedrägerierna – En rapport om bedrägerier kopplade till organiserade kriminella miljöer, dnr A354.340/2021, Nationella operativa avdelningen, 2021.

Polismyndigheten, Granskning av linjeverksamhetens påverkan vid genomförande av i förväg känd särskild händelse, dnr A703.412/2020, Polismyndighetens internrevision, 2022.

Polismyndigheten, Polismyndighetens revisionsplan för 2020–2022, PM 2020:34, Polismyndighetens internrevision, 2020.

Polismyndigheten, Uppföljning av NSH Rimfrost – Sammanställning av erfarenheter, lärdomar och identifierade problem, dnr A584.442/2019, Nationella operativa avdelningen, 2021.

Polismyndigheten, Årsredovisning 2020, 2021.

Polismyndigheten, Ökat antal avlidna i samband med polisens våldsanvändning med skjutvapen, tillsynsrapport 2020:3, Rikspolischefens kansli, 2020.

Rikspolisstyrelsen, Inspektion av Operation Alfred och Selma vid Polismyndigheten i Skåne, tillsynsrapport 2013:16, Rikspolisstyrelsen, 2013.

Riksrevisionen, Rätt insats på rätt plats – polisens effektivitet i utsatta områden, RiR 2020:20, Riksrevisionen, 2020.

Statskontoret, Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet, rapport 2018:18, Statskontoret, 2018.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut Ju2016/08896/LP(delvis), Ju2014/07900/PO(delvis), Ju2015/05405/PO m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Polismyndigheten.

Regeringsbeslut Ju2017/09598/LP(delvis), Ju2007/01154/Å, Ju2016/07818/PO m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Polismyndigheten.

Lagar, förordningar och föreskrifter

Polislagen (1984:387).

Förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten som den 1 januari 2023 har ersatts av förordningen (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten.

Myndighetsförordningen (2007:515).

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av IT-stödet Polisens underrättelsemodell – Applikationer (PUM-A) (RPSFS 2012:20, FAP 193-1).

Riksdagstryck

Dir. 2012:129, Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet.

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25, Polisfrågor.

Skr. 2016/17:126, Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program.

Artiklar och webbsidor

Delin, M. och Jakobson, H., ”Polischefen varnar: Rimfrost kan kastrera lokala polisen”, Dagens Nyheter, 2020-02-12, https://www.dn.se/nyheter/sverige/polischefen-varnar-rimfrost-kan-kastrera-lokala-polisen/, hämtad 2022-03-29.

Halldén, B., ”Kriminolog: Därför skadas allt oftare utomstående vid gängskjutningar”, Dagens Nyheter, 2021-07-20 https://www.dn.se/sthlm/kriminolog-darfor-skadas-allt-oftare-utomstaende-vid-gangskjutningar/, hämtad 2022-03-30.

Polisen, ”Nationella förstärkningsorganisationen – polisens arbete”, https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/forstarkningsorganisationen/, hämtad 2022-09-20.

Polisen, ”Särskild händelse – polisens arbete”, https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sarskild-handelse/, hämtad 2022-09-22.

Sveriges radio, ”Efter skjutningarna: Polisen inleder särskild händelse”, 2020-08-30, https://sverigesradio.se/artikel/7543236, hämtad 2022-12-02.

Sveriges radio, ”Polisens drag efter dödsskjutningarna: Startar särskild händelse”, 2022-10-07, https://sverigesradio.se/artikel/polisen-startar-sarskild-handelse-efter-dodsskjutningar-i-sodertalje, hämtad 2022-12-02.

SVT nyheter, ”Bedrägerierna ökar – nu storsatsar polisen på effektiva utredningar”, 2021-04-26, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/bedragericenter, hämtad 2022-12-01.

SVT nyheter, ”Operation Lynx riktar sig mot kriminella nätverk”, 2017-12-15, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/operation-lynx-forsta-vecka, hämtad 2022-12-02.

SVT nyheter, ”Polisen: ”Första timmarna är viktiga i mordutredningar”, 2022-10-16, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/polisen-forsta-timmarna-ar-viktiga-i-mordutredningar, hämtad 2022-12-02.

SVT nyheter, ”Så ska polisen bryta våldskurvan”, 2018-01-08, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-ska-polisen-bryta-valdskurvan, hämtad 2022-12-02.

TT, ”Polisen: Inga tecken på minskning av skjutvapenvåldet”, Svenska Dagbladet, 2022-09-30, https://www.svd.se/a/WRjRLj/polisen-haller-presstraff-efter-valdsutveckling, hämtad 2022-09-30.

TT, ”Gängkrigen som lyser rött – ”Skört läge””, Västerbottens-Kuriren, 2022-06-11, https://www.vk.se/2022-06-11/gangkrigen-som-lyser-rott-skort-lage, hämtad
2022-11-11.

Övrigt

Polismyndigheten, biträdesbegäran/förstärkning 2021-10-28, dnr HD 5300-35/2021.

Polismyndigheten, beslutsprotokoll 2021-12-14, dnr HD 5300-35/2021.

Polismyndigheten, beslutsprotokoll 2022-10-05, dnr A560.908/2022.

Polismyndigheten, beslutsprotokoll 2023-02-16, dnr A714.017/2022.

Polismyndigheten, Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2015:39, 2015.

Polismyndigheten, Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2016:01, 2016.

Polismyndigheten, Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2017:43, 2017.

Polismyndigheten, Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2018:21, 2018.

Polismyndigheten, Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2019:23, 2019.

Polismyndigheten, Arbetsordning för Polismyndigheten, PM 2020:26, 2020.

Polismyndigheten, Polismyndighetens riktlinjer för ledning vid särskilda händelser, PM 2019:36, Polismyndigheten, 2019.

Polismyndigheten, Polismyndighetens handbok för ledning vid särskilda händelser, PM 2020:21, Polismyndigheten, 2020.

Polismyndigheten, Uppdragsbeskrivning för områdespolis respektive kommunpolis, dnr A149.893/2015, Polismyndigheten, 2015.

Uppdaterad: 29 mars 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?