Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Utredningar och rapporter

Ds 2010:4, Utvärdering av överskottsmålet.

Ekonomistyrningsverket, Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2019, Ekonomistyrningsverket, 2019.

Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget september 2022, Konjunkturinstitutet, 2022.

Konjunkturinstitutet, A New Method for Constructing a Cyclically Adjusted Budget Balance: the Case of Sweden, Working Paper No. 90, Konjunkturinstitutet, 2004.

Riksrevisionen, Sambandet mellan utgiftstaket, överskottsmålet och skattepolitiken – regeringens redovisning, RiR 2007:22, Riksrevisionen, 2007.

Riksrevisionen, Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019, RiR 2019:38, Riksrevisionen, 2019.

Riksrevisionen, Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2020, RiR 2020:29, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionen, Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2021, RiR 2021:31, Riksrevisionen, 2021.

SOU 2016:67, En översyn av överskottsmålet.

Riksdagstryck

Bet. 2017/18:FiU1, Statens budget 2018 Rambeslutet, rskr. 2017/18:54.

Prop. 2013/14:173, En utvecklad budgetprocess.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023.

Prop. 2021/22:100, 2022 års ekonomiska vårproposition.

Skr. 2017/18:207, Ramverket för finanspolitiken, bet. 2017/18:FiU32, rskr. 2017/18:334.

Lagar och förordningar

Budgetlag (2011:203).

Kommunallag (2017:725).

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Regeringsform.

Riksdagsordning.

Webbsidor

Regeringskansliet, ”Metod för beräkning av strukturellt sparande i offentlig sektor april 2019”, https://www.regeringen.se/contentassets/27980ae5bf8f483196e58d782767b52d/metod-for-berakning-av-strukturellt-sparande-i-offentlig-sektor-april-2019.pdf, hämtad 2023-01-06.

Regeringskansliet, ”Metod för beräkning av strukturellt sparande i offentlig sektor, november 2022”, https://www.regeringen.se/contentassets/185b3875521d4ffc9061926291fbc37a/metod-for-berakning-av-strukturellt-sparande-i-offentlig-sektor-november-2022.pdf.pdf, hämtad 2022-12-22.

Regeringskansliet, ”Metod för beräkning av potentiella variabler, november 2022”, https://www.regeringen.se/contentassets/9957682d29014cf2b8b1534b86bd85fb/metod-for-berakning-av-potentiella-variabler-november-2022.pdf, hämtad 2022-12-22.

Uppdaterad: 07 mars 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?