Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljningsrapporten 2011

Uppföljningsrapporten visar vilka åtgärder riksdag, regering och myndigheter vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om rapporten

Rapporten innehåller bland annat en djup uppföljning av tio granskningsrapporter, en översiktlig uppföljning av 62 granskningsrapporter och en redovisning av hur Riksrevisionens styrelse behandlat de rapporter som tagits fram inom effektivitetsrevisionen under åren 2003 – 2010. Uppföljningsrapporten 2011 innehåller även en redovisning av rapporternas behandling och beslut i riksdagen och en redovisning av vilka rapporter som regeringen angivit som slutbehandlade sedan föregående budgetproposition. Här finns även uppföljning av hur regeringen och berörda myndigheter behandlat de tolv revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2009 som innehöll en invändning.

Uppdaterad: 06 februari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?