Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljningsrapporten 2020

Varje år följer Riksrevisionen upp vad som har hänt med anledning av de granskningar som har genomförts. Resultatet av 2020 års uppföljning presenteras i denna rapport.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Den sammanfattande bedömningen är att Riksrevisionens samlade granskning genom effektivitetsrevision och årlig revision har haft genomslag och har bidragit till förbättringar i de granskade verksamheterna.

Genom en djup uppföljning spårar Riksrevisionen vidtagna eller planerade åtgärder som är ett resultat av effektivitetsrevisionens granskningar, några år efter det att granskningarna har publicerats. Riksrevisionen följer också mer översiktligt upp effekter av granskningar på kortare sikt.

Även resultat av den årliga revisionens granskning har undersökts. Uppföljningen gäller både de rekommendationer som lämnats i revisionsrapporter till myndigheter och de åtgär-der som har gjorts med anledning av modifierade revisionsberättelser.

Uppdaterad: 07 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?