Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljningsrapporten 2022

Riksrevisionen följer årligen upp resultaten av tidigare granskningar av regeringen, statliga myndigheter, stiftelser och bolag. Syftet är att ge riksdagen underlag för att bedöma om Riksrevisionens granskning bidragit till en bättre statlig verksamhet. Årets uppföljning visar att granskningen i de flesta fall leder till åtgärder från de granskade organisationerna.

Bakgrund

Varje år följer Riksrevisionen upp vad som har hänt med anledning av våra granskningar. I den här rapporten presenteras resultatet av 2022 års uppföljning. Den sammanfattande bedömningen är att Riksrevisionens samlade granskning genom effektivitetsrevision och årlig revision har haft genomslag och har bidragit till förbättringar i de granskade verksamheterna.

Uppföljningsrapporten omfattar uppföljning av 22 granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen som publicerades under perioden från och med april 2017 till och med mars 2018. Syftet är att spåra vidtagna eller planerade åtgärder och förbättringar som är ett resultat av granskningsrapporten, fyra till fem år efter att granskningarna har publicerats.

Vi har även undersökt resultat av den årliga revisionens granskning av myndigheters årsredovisningar för räkenskapsåret 2020. Uppföljningen gäller både de rekommendationer som lämnats i revisionsrapporter till myndigheter och de åtgärder som har gjorts med anledning av modifierade revisionsberättelser.

En nyhet i årets rapport är att vi utvecklat beskrivningen av resultatet av vår verksamhet genom att redovisa uppgifter från vår mediebevakning och från effektivitetsrevisionens och den årliga revisionens myndighetsenkäter.

Uppdaterad: 22 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?