Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljningsrapporten 2019

Varje år följer Riksrevisionen upp vad som har hänt med anledning av de granskningar som har genomförts. Resultatet av 2019 års uppföljning presenteras i denna rapport.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Uppföljningen omfattar djup uppföljning av 18 äldre och översiktlig uppföljning av 30 nyare granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen. Den omfattar också 14 modifierade revisionsberättelser som lämnats av den årliga revisionen för verksamhetsåret 2017, samt 100 skriftliga rekommendationer som den årliga revisionen har lämnat till 22 myndigheter i revisionsrapporter.

Den sammanfattande bedömningen är att Riksrevisionens samlade granskning genom effektivitetsrevision och årlig revision har haft genomslag och har bidragit till förbättringar i de granskade verksamheterna.

Uppdaterad: 28 maj 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?