Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet för att återkalla uppehållstillstånd

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av systemet för att återkalla uppehållstillstånd. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2023.

Bakgrund

Brister i systemet med återkallande av uppehålls- och arbetstillstånd kan bland annat leda till felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen och försämrade förhållanden på arbetsmarknaden. Det kan också ha konsekvenser för konkurrens i näringslivet, det brottsförebyggande arbetet och Sveriges säkerhet.

Samtidigt kan återkallelse av ett uppehållstillstånd ha stora konsekvenser för individen. Återkallelsen är också ett undantag från huvudregeln att gynnande myndighetsbeslut inte får återtas. Det är därför av stor betydelse att ärendena inleds när det är motiverat och utreds noggrant, samt att besluten grundas sakligt.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemet med att återkalla uppehållstillstånd fungerar effektivt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 december 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?