Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 5. Tabell och diagram

Tabell 6 Antal organisationer som beviljats bidrag under perioden 2017–2021 fördelade efter myndighet och antal årliga beslut*

Antal år som bidrag beviljats

Jämställdhets-
myndigheten**

SST

MUCF

Socialstyrelsen


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

584

19 %

140

35 %

284

39 %

4

45

34 %

12

3 %

45

11 %

49

7 %

3

26

20 %

36

8 %

30

8 %

66

9 %

2

14

11 %

113

25 %

77

19 %

99

14 %

1

47

36 %

202

45 %

107

27 %

225

31 %

1***

17

13 %

87

19 %

38

10 %

120

17 %

Totalt

132

100 %

447

100 %

399

100 %

723

100 %

Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från de fyra myndigheterna.
* Exklusive de (fåtal) organisationer som saknar organisationsnummer i statistiken.
** Jämställdhetsmyndigheten inrättades 2018 och den studerade perioden blir därför fyra år.
*** Det beviljade bidragsåret är inte det första eller det sista i perioden.

Diagram 4 Utbetalt statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för kvinnors organisering 2021

Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdaterad: 20 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?